Aktualności

Werdykt Równy Krok

koncert finałowy – werdykt<—–Kliknij tutaj!

Na podstawie werdyktu Jury, którymi są Sylvia Ostalska i Michał Ostalski przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się i wystąpią podczas Koncertu Finałowego Regionalnego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Marszowej Równy Krok – Kłomnice 2023, który odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach o godzinie 14.00.

Odczytanie końcowego protokołu i wręczenie nagród nastąpi na zakończenie Koncertu Finałowego.

Prosimy osoby zakwalifikowane do Koncertu Finałowego o przesłanie podkładów muzycznych
w formacie mp3 na adres email: pawel@gokklomnice.pl do dnia 8 listopada 2023 r. Podkład winien zawierać w opisie: imię i nazwisko osoby korzystającej z niego i tytuł utworu.

Dziękujemy za nadesłane nagrania i gratulujemy osobom wyróżnionym.

Przejdź do treści