Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych DRATWA powstało 5 października 2016 r. W jego składzie są ludzie związani z środowiskami artystycznymi i inicjatywami kulturalnymi, które są skupione wokół kłomnickiego ośrodka kultury. Prezesem organizacji jest Katarzyna Sosnowska, jej zastępcą Jacek Nitecki, a członkami zarządu Joanna Łągiewka i Paweł Leśniak.

 

Cele, wokół których skupia się działalność organizacji to: animacja kultury w społecznościach lokalnych; zwiększanie dostępności do kultury i edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych; wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej; dbałość o dziedzictwo narodowe tradycje kultury ludowej regionu; promocja oraz współpraca na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej; wsparcie, promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej; wspieranie i promowanie demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego; promocja i ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej; promocja zdrowia człowieka i profilaktyki prozdrowotnej w tym kultury fizycznej, sportu i turystyki.

www.dratwa.klomnice.pl

Przejdź do treści