Zespoły
Zespół Folklorystyczny "Klepisko"

Zespół Folklorystyczny „Klepisko”

Zespół Śpiewaczy „Klepisko” to perła ziemi kłomnickiej. Początki zespołu sięgają 1980 roku, kiedy to ówczesne Koło Gospodyń Wiejskich, działające w Kłomnicach, wyszło z inicjatywą stworzenia ludowego zespołu śpiewaczego z dbałością o  rodzimy folklor. W 2020 roku przypada czterdziesty jubileusz Zespołu, niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany z organizacją jubileuszowej trasy koncertowej po Powiecie Częstochowskim.

Zespół Śpiewaczy „Klepisko” nieprzerwanie udowadnia, że tradycja, ludowość i ojczyzna to najważniejsze cechy, o których należy zawsze pamiętać. Początki nie były łatwe. W latach osiemdziesiątych stworzenie ludowego zespołu było możliwe, dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłomnicach, który stał się drugim domem dla „Klepiska”. Kierownictwo muzyczne nad Zespołem objął wybitny, choć bardzo skromny Mieczysław Tkacz, ówcześnie nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej i organista w Kościele p.w. Św. Marcina w Kłomnicach.

Z dbałością o rodzimy folklor Mieczysław Tkacz aranżuje i komponuje utwory dla „Klepiska”. Są to przede wszystkim piosenki, przyśpiewki i obrzędy, których dzisiejsza młodzież nie zna. Zespół udowadnia, że należy pamiętać o swoich korzeniach, nie zapominać czym jest dla nas nasza mała Ojczyzna. I tak od ponad czterdziestu lat prezentuje swój repertuar na lokalnych uroczystościach i wydarzeniach. Niewątpliwym sukcesem jest pierwszy sukces sceniczny w 1984 roku, kiedy to podczas Rejonowego Przeglądu Zespołów Artystycznych, nasze „Klepisko” zdobywa pierwsze i trzecie miejsce. Ta właśnie wygrana zaowocowała następnymi. Dała motywację do działania i wiarę w to, że misja, którą Zespół objął jest ważna i potrzebna.

Zespól prezentuje nie tylko utwory śpiewane i folklorystyczne, ale i religijne czy obrzędy lokalne.

W każdy swój występ wkłada wielkie serce i przygotowuje go profesjonalnie, o czym świadczą kolejne sukcesy. Za obrzęd „Babski Comber” na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Zwyczaje i Obrzędy” w Koniecpolu „Klepisko” otrzymuje pierwsza nagrodę.Także repertuar religijny w wykonaniu Zespołu jest doceniony i nagradzany. Podczas Przeglądów Pieśni Maryjnych w Wielgomłynach „Klepisko” zdobywa pierwsze miejsca kolejno w latach 2014 i 2015.

Nie tylko cały Zespół jest nagradzany, ale i pojawiają się w nim soliści, którzy zdobywają miejsca na podium i laury zwycięzców. Są nimi Jerzy Muras, Maria Koza, Elżbieta Łagiewka, Maryla Koza, Irena Janus, Leszek Janik, Halina Zając, Maria Borowik, Anna Gonera, Mira Urbaniak -Wolska, Marek Majewski.

Największą jednak indywidualnością w Zespole jest kierownik muzyczny Mieczysław Tkacz, który za swoje zasługi został uhonorowany Nagrodą im. Karola Miarki w Pszczynie w 1995 roku.

Działalność artystyczna Zespołu promuje rodzimy folklor i zwyczaje regionu częstochowskiego w całym kraju stając w szranki z najlepszymi Zespołami podczas konkursów krajowych, a nawet międzynarodowych. Przykładem są konkursy w Węgrowie, gdzie Zespół otrzymuje wyróżnienie, a także zaproszenie do nagrania programu TVP2, w Kielcach w 1993 roku, gdzie zdobywa pierwsze miejsce na Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych, czy na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów „Złoty Klos” w Zebrzydowicach.

Przez swoją 40-letnia działalność Zespól Folklorystyczny „Klepisko” jest reprezentantem naszej społeczności lokalnej na terenie całego kraju, kultywującym folklor, zwyczaje przez śpiew, obrzędy sceniczne nie tylko w rejonie częstochowskim, ale i w całej Polsce.

Dzięki niemu możemy poznawać dzieje i historie okolic nie tylko na terenie Kłomnic, ale daleko po za ich granicami. W obecnej chwili nie możemy sobie wyobrazić Kłomnic bez Klepiska,jednego z najlepszych Zespołów w województwie Śląskim. O jego zasługach dla folkloru, dla sztuki świadczą jego osiągniecia, wkład pracy przez minione czterdzieści lat. Członkowie zespołuto pasjonaci w tym co robią, po mimo, że są tylko amatorami, potrafią godnie stawić czoła najlepszym. Podtrzymują oni tradycje swoich rodziców, dziadków przekazując ją młodym pokoleniom na poziomie bardzo profesjonalnym.

Podsumowując uzasadnienie, otrzymanie tak prestiżowej nagrody było by dla Zespołu i jego członków pięknym podsumowaniem ich działalności, podziękowaniem za czas i serce jakie włożyli by przekazywać tradycje kolejnym pokoleniom. Większość osób tworzących „Klepisko” włożyła połowę swojego życia i więcej, to osoby w podeszłym wieku, które nadal mają chęć i zapał by działać. To także motywacja dla młodych pokoleń, by dołączyły do Zespołu i razem  z nim krzewiły polską kulturę.

Przebieg kariery artystycznej, pracy twórczej lub animacyjnej:

Zespół Folklorystyczny Klepisko” powstał w 1980 roku. W swoim ponad 40 letnim dorobku artystycznym uczestniczył w licznych wydarzeniach lokalnych, a także w przeglądach i konkursach różnych szczebli.

Kierownictwo muzyczne w zespole objął od początku istnienia Zespołu Mieczysław Tkacz i piastuje je do dnia dzisiejszego.

Pierwsze ważniejsze osiągniecia zespołu pojawiły się w roku 1984. Zespół dwukrotnie zdobywał       kolejno I miejsce w dniu 18 marca podczas IV Rejonowego Przeglądu Zespołów Artystycznych

w Częstochowie i III miejsce również na V Rejonowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych.

Kolejne sukcesy to rok 1986, w którym to 19 kwietnia zespół zdobył 1 miejsce podczas

V Przeglądu Zespołów KGW w Kłobucku i również 1 miejsce na przeglądzie Wojewódzkim

w Częstochowie w dniu 8 czerwca. Zespół również uczestniczył w obchodach Dożynkowych,

gdzie został uhonorowany Listem Gratulacyjnym za Wieniec Dożynkowy.

W 1987 roku Klepisko zajęło 4 miejsce w Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych

w Kielcach, kierownik Zespołu Mieczysław Tkacz zdobył nagrodę specjalną.

W roku 1988 Zespół zdobywa 1 miejsca, w dniu 5 listopada w Lelowie podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych i w Częstochowie, 27 listopada podczas VI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych i Folklorystycznych.

W zespole nagradzani byli również poszczególni członkowie zespołu i tak w 1990 roku

w Przedborzu podczas przeglądu Piosenki i Przyśpiewki, Jerzy Muras zdobył trzecią nagrodę.

W 1993 roku zespół zdobył pierwsze miejsce na Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych

w Kielcach.

Rok 1994  to kolejne sukcesy „Klepiska”. 25 września na Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Elżbieta Łagiewka zdobyła trzecie miejsce, a Irena Janus wyróżnienie.

6 listopada w Koniecpolu na Pierwszym Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Zwyczaje i Obrzędy” za „Babski Comber” Zespół dostał pierwszą nagrodę i również pierwszą nagrodę otrzymał kilka dni później 20 listopada na Pierwszym Festiwalu Zespołów Ludowych

i Artystycznych województwa częstochowskiego.

W 1995 roku z okazji swojego 15-lecia Zespół wystąpił w Filharmonii Częstochowskiej w raz

z zespołem „Częstochowa” ze spektaklem „Wesele Częstochowskie” w reżyserii Sandro Barbossy.Rok 1995 był również medialnym rokiem dla „Klepiska”  Nagrywał dla radia i telewizji w  Katowicach. Mieczysław Tkacz został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Karola Miarki w Pszczynie. 8 grudnia w Konkursie organizowanym przez telewizję Katowice pt. „Na ludową nutę” zespół zajął 2 miejsce. W 27 października 1996 roku na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Kłobucku Zespól zdobył pierwsze miejsce, a soliści Maria Koza 1 miejsce, Irena Janus i Jerzy Muras wyróżnienia.

Kolejny rok 1997 i kolejne wyróżnienia dla Klepiska”, 12 grudnia otrzymało

Nagrodę Wojewody Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki.

W roku 1998 na Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej o tematyce Kościuszkowskiej w Szczekocinach Zespół otrzymał drugą nagrodę, a członkowie zespołu Irena Janus i Maryla Koza otrzymały wyróżnienia. 13 grudnia na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych w Częstochowie zespół został wyróżniony pierwszą nagrodą, a jego solistki Irena Janus pierwszym miejscem oraz Maryla Koza drugim zaszczytnym miejscem.

W 2000 roku na XXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI 2000 w Chorzowie „Kłomnickie Chłopoki” zajęli pierwsze miejsce i solistka Elżbieta Łągiewka równieżotrzymała pierwszą nagrodę. Na IV Ogólnopolskim Festiwalu Biesiad Weselnych w Węgrowie Zespół otrzymał wyróżnienie, a także zaproszenie do TVP2.

W grudniu podczas finału VI Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznego w Kłobucku Zespół zdobyłpierwsze miejsce.

W 2001 roku 26 stycznia Zespół otrzymał nagrodę Starosty Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki, w czerwcu na XXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych

WICI 2001 w Chorzowie Zespół zajął trzecie miejsce, soliści Leszek Janik pierwsze miejsce, Irena Janus drugie miejsce. 26 czerwca w Kazimierzu nad Wisłą zespól otrzymał wyróżnienie.

W czerwcu 2003 roku w Chorzowie podczas XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych WICI 2003 zespół zdobył trzecia nagrodę.

27 maja 2004r. na Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym „ARS 2004” w Chorzowie Zespół otrzymał nagrodę Grand Prix. Podczas XXV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych WICI 2004 Zespól zdobył trzecie miejsce. Na VII Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku Zespół zajął trzecie miejsce, a w Szydłowcu podczas XVIII Przeglądu Kapel i Zespołów Stylizowanych dostał wyróżnienie.

Podczas XI Ogólnopolskiego Przeglądu Folklorystycznego Ruchu Scen „Ars 2004” w Bydgoszczy Zespół zajął trzecie miejsce.

W 2005 roku w Szydłowcu podczas XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Zespołów Stylizowanych Zespół został także  wyróżniony nagroda specjalną.

Podczas XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych WICI 2005 w Chorzowie Zespól zdobył pierwsze miejsce.

W roku 2006, 11 lutego „Klepisko” otrzymało statuetkę starosty Częstochowskiego w kategorii Kultura za wybitne osiągniecia dla powiatu, a podczas VII Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznego w Kłobucku Zespól zdobywa pierwsze miejsce.

Sukcesy „Klepiska” nie kończą się. W 2007 roku kolejne pierwsze miejsce podczas XXVIII Wojewódzkiego Przeglądów Zespołów Folklorystycznych WICI 2007 w Chorzowie.

W 2008 roku na IX Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku Zespół zdobywa pierwsze miejsce i również pierwszym miejscem Zespół został nagrodzony podczas XXIX Wojewódzkiego Przeglądów Zespołów Folklorystycznych WICI 2008 w Chorzowie.

W 2009 roku Międzywojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej „Klepisko” zdobywa trzecią nagrodę, a na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Zloty Kłos” w Zebrzydowicach Zespół zdobył pierwsze miejsce.

Również w 2009 roku, 31 maja w Szczekocinach podczas XI Regionalnego Przeglądu Zespołów

i Kapel Śpiewaczych Zespół zdobył kilka nagród: w kategorii Kobiety – wyróżnienie, kategorii Chłopaki – 2 miejsce i również drugie miejsce zdobyła solistka Irena Janus, wzruszając surowe Jury Przeglądu.

W 2010 roku 25 kwietnia podczas III Międzykulturowego Przeglądu „Zagłębie i sąsiedzi”

w Dąbrowie Górniczej  zdobywa trzecie miejsce, a 13 czerwca na XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI 2010 w Chorzowie Zespół zajął pierwsze miejsce,

cudowna solistka o pięknym głosie – Mira Urbaniak otrzymała wyróżnienie. Również w tym roku Zespół został uhonorowany Złotą Odznaka Honorową w Warszawie, a 25 listopada na VIII Ogólnopolskiej Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów w Warszawie zdobywa nagrodę  Grand Prix. 4 grudnia na X Jubileuszowym Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym Kłobuck – Częstochowa Zespół zajmuje pierwsze miejsce.

W 2012 roku, 17 czerwca podczas XXXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki

w Przedborzu otrzymuje pierwszą nagrodę, 18 sierpnia na Jarmarku „z Jajem” w Kłomnicach zdobywa drugie miejsce, a 8 grudnia w Kłobucku podczas XI Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznego Klepisko otrzymuje drugie miejsce na podium.

W 2013 roku na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni o Ojczyźnie Zespół otrzymałdrugą nagrodę, a solistki Halina Zając, Irena Janus i Maria Borowik wyróżnienia.

Podczas Festiwalu „Chodź pomaluj mój świat” w Radomsku w 2014 roku „Klepisko” zajmuje pierwsze miejsce, te same miejsce zajęły solistki Mira Urbaniak -Wolska i Maria Borowik.

Podczas Kłomnickiego Jarmarku „z Jajem” Zespół otrzymuje trzecią nagrodę. Również w 2014 roku w Wielgomłynach podczas IV Przeglądu Pieśni Maryjnych Klepisko zostało nagrodzone pierwszym miejscem, a jego solistki pierwszym miejscem Maria Borowik, drugim miejscem Anna Gonera i trzecim miejscem Mira Urbaniak-Wolska.

Na XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów „Złoty Klos” w Zebrzydowicach zdobywatrzecią nagrodę, drugie nagrody otrzymały również solistki Irena Janus i Anna Gonera, a wyróżnienie dostał solista Marek Majewski.

Podczas V Przeglądu Pieśni Maryjnych i o Matce w Wielgomłynach 21 maja 2015 roku do Zespołu trafiła pierwsza nagroda, wyróżniono również solistki Marię Borowik miejscem pierwszym i miejscem drugim Mirę Urbaniak-Wolską. 14 czerwca w Przedborzu na XXXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Zespół otrzymuje wyróżnienie, a 24 czerwca w Koszęcinie Zespół nagrodzono trzecim miejscem. Podczas Folkloriady Jurajskiej w Żarkach „Klepisko” nagrodzono wyróżnieniem.

W następnym  2016 roku, 19 czerwca Zespół zdobył wyróżnienie podczas XXXVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki w Przedborzu, 2 października w Pawłowicach zdobył drugie miejsce podczas VI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych.

Podczas XIV Świętojańskiego Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie

24 czerwca 2017 roku Zespół zdobył trzecie miejsce. Kolejna nagroda w 2017 roku to pierwsze miejsce podczas II Przeglądu Folklorystycznego „Zza między” w Kłomnicach w dniu 25 czerwca.

5 sierpnia w Żarkach Klepisko zdobyło drugą nagrodę na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, a podczas VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Pawłowicach Zespół zajmuje trzecie miejsce.

Na Folkloriadzie Jurajskiej w Żarkach w dniu 5 sierpnia Klepisko zdobyło trzecią nagrodę,

a podczas VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Pawłowicach również nagrodzony został trzecią nagrodą.

Podczas IX Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Radomsku w dniu 8 czerwca 2019 roku Zespół zdobył pierwsze miejsce, a solista Mieczysław Tkacz został nagrodzony trzecią nagrodą. Również w tym dniu Zespół brał udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Zza między”

w Kłomnicach, gdzie zdobył drugą nagrodę. Podczas IX Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Pawłowicach w dniu 22 września 2019 roku Zespół zdobył Złoty Talizman.

5 października podczas Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów „Klepisko” zostało nagrodzone pierwszą nagrodą.

W 2020 roku, podczas Spotkań Folklorystycznych ETNOSTRADA w Częstochowie w 3 października „Klepisko”  zdobywa pierwsze miejsce.      

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia /rok przyznania/:
Nagroda im. Karola Miarki dla kierownika zespołu p. Mieczysława Tkacz – rok 1995
Nagroda Wojewody Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki – rok 1997
Nagroda Starosty Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki – rok 2001
Statuetka Starosty Częstochowskiego w kategorii Kultura  – rok 2006
Złota Odznaka Honorową z Warszawy –  rok 2010
Złoty Talizman – rok 2019

Przejdź do treści