Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Misja

Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach jest przekazywanie oraz kultywowanie lokalnych tradycji, dbałość o patriotyzm lokalny oraz zrównoważony rozwój mieszkańców gminy Kłomnice.

Przejdź do treści