Zespoły

Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”

Historia Zespołu

sięga roku 1994, kiedy to z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz kierownika śpiewaczego Zespołu Folklorystycznego „Klepisko” Mieczysław Tkacza powstał Zespół Pieśni i Tańca. W tym samym roku został powołany komitet rodzicielski przy Zespole, w którego skład wchodzą: Jacek Woch – przewodniczący, Czesława Draganiuk – sekretarz, Krystyna Modlasińska – skarbnik oraz członkowie komitetu: Róża Wiewióra, Alina Dzionek, Barbara Dzionek, Maria Adamus, Zdzisława Sykuła. Ogłoszony został konkurs na nazwę zespołu – w jego wyniku od 8 listopada 1994 r. Zespół działa pod nazwą „Kłomnickie Płomyczki”. Na pierwszy koncert nie trzeba było długo czekać, ponieważ już 17 stycznia 1995 r. zespół pokazał swój inauguracyjny występ prezentując „Kozę”, „Michałka” oraz poloneza.

Wzbogacając swój repertuar

Tańce różnych regionów Polski, zespół coraz więcej koncertował nie tylko w rodzinnej miejscowości, ale również w kraju, a w późniejszym czasie i zagranicą. W roku 2004, podczas jubileuszu 10-lecia, Wójt Gminy Kłomnice oraz Rada Gminy ufundowali sztandar Zespołu Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. Przez minione dwie dekady Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień na festiwalach krajowych i zagranicznych – do najważniejszych z nich należą:.

 

 • I miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego w Płocku, 1996;
 • II miejsce na IV Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Województwa Częstochowskiego, 1996;
 • I miejsce na Częstochowskich Spotkaniach Tanecznych Tańcowadło”, 1998;
 • I miejsce na V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Województwa Częstochowskiego, 1998;
 • Nagroda Starosty Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie kultury, 1999;
 • III nagroda na VII Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym, 2004;
 • wyróżnienie w XVIII Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych w Sydłowcu, 2004;
 • nagroda publiczności i nagroda specjalna na VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzimej „Familia Tczew 2004”;
 • wyróżnienie w kategorii zespołów tanecznych na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Wici 2005”;
 • III miejsce w VII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Boguszowicach, 2006;
 • wyróżnienie na X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia Tczew 2007”;
 • wyróżnienie w XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Dziecięcych Dziecięcych w Wiśle.

 

Choreografem jest Maria Szczyrkowska.

 

W celu organizacji koncertu Zespołu prosimy o kontakt z GOK tel. 34 3473173.

Przejdź do treści