Pliki do pobrania

WZÓR WPŁAT ZA ZAJĘCIA

aktualizacja 1 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż za udział w zajęciach będących w ofercie naszego Ośrodka, możecie regulować płatności na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.
Dokonując przelewu prosimy w tytule przelewu podać:
nazwę zajęć oraz imię i nazwisko uczestnika, jak również okres, którego wpłata dotyczy.
Prosimy o regulowanie wpłat do 10 dnia miesiąca, którego wpłata dotyczy.

Nowy numer konta aktywny od 1 kwietnia 2023 r. (poniżej)

Konto bankowe: Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach
Oddział w Kłomnicach
– 95 8437 0002 0140 0939 2016 0001

Przejdź do treści