Pliki do pobrania

WZÓR WPŁAT ZA ZAJĘCIA

Szanowni Państwo
Informujemy, iż za udział w zajęciach będących w ofercie naszego Ośrodka, możecie regulować płatności na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.
Dokonując przelewu prosimy w tytule przelewu podać:
nazwę zajęć oraz imię i nazwisko uczestnika, jak również okres, którego wpłata dotyczy.
Prosimy o regulowanie wpłat do 10 dnia miesiąca, którego wpłata dotyczy.

Przejdź do treści