Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Wieczornica Patriotyczna

W dniu 25 marca!

W OSP w Zawadzie obyła się „Wieczornica Patriotyczna Poświęcona Lokalnym Bohaterom i Żołnierzom Wyklętym” Program uroczystości składał się z trzech części: Wystawy zbiorów Pana Kazimierza Musiała „Oni walczyli za nasza wolność”, spektaklu teatralnego „Opowieści z lasu” w reżyserii Dawida Chybalskiego opartego na książce pana Januarego Bartkiewicza pt. „Las” oraz dyskusji tematycznej z udziałem lokalnych pasjonatów historii.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk, Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Stowarzyszanie Inicjatyw Twórczych „Dratwa”, Stowarzyszenie „Jedność w działaniu”, Zespół Szkół w Zawadzie.

Swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm Pan Szymon Giżyński; Zastępca Wójta Gminy Kłomnice – Adam Śliwakowski, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice – Adam Worwąg wraz z Radnymi: Kazimierzem Wilkoszewskim oraz Anną Koza; Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Jan Miarzyński oraz Leonard Smolarski; Radni Powiatowi: Leszek Wiśniewski oraz Pani Barbara Mizera; Prezes Związku Kombatantów RP oraz Harcerz Szarych Szeregów Jędrzej Moderski; Redaktor Telewizji Katowice – Anna Migalska, Redaktor Gazety Częstochowskiej – Urszula Giżyńska.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia.

Przejdź do treści