ASOS

ASA LOWE 2.0

Projekt pod nazwą „ASA LOWE 2.0 –  Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE”  jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ma on na celu wsparcie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej i zdrowotnej osób powyżej 60. roku życia. Wspólnie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa oraz Gminą Kłomnice realizujemy zajęcia w 6 blokach tematycznych:

  • SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej, wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00,
  • OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych (język angielski), środy i piątki od godz. 10.00 do 12.00,
  • CYFROKLUB SENIORA – rozwijanie kompetencji cyfrowych, wtorki i czwartki od godz. 12.00 do 14.00,
  • SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – KREATYWNIE I TWÓRCZO – rozwijanie umiejętności twórczych,  poniedziałki od godz. 17.00 do 21.00,
  • AKTYWNY SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – rozwijanie kompetencji społecznych – planowane zajęcia w październiku i listopadzie.
  • NIEFORMALNI OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH – rozwijanie kompetencji opiekuńczych

Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach. Całkowity koszt zadania 26036 zł. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” (pierwszego LOWE przy SP w Kłomnicach).

 

Przejdź do treści