Aktualności

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej –przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego.

Na spotkania zaproszeni są mieszkańcy gmin z obszaru LGD (Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny), lokalni liderzy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalni przedsiębiorcy oraz wszyscy zainteresowani przyszłością i rozwojem obszaru gmin partnerskich LGD „Razem na wyżyny”.

Więcej informacji: https://razemnawyzyny.pl/nowe-srodki-finansowe-nowe-mozliwosci-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich-zapraszamy-na-spotkania/

Przejdź do treści