Aktualności

Warsztaty Pisankarskie – zapisy!

Warsztaty Pisankarskie z Arkadiuszem Belicą, już 22 marca o godz. 10:30.
Zapraszamy do zapisów. Ilość miejsc ograniczona. Warsztaty są bezpłatne.
Wspólną pasją Aleksandry i Arkadiusza Beliców od wielu lat jest pisanie i kolekcjonowanie pisanek. Swoje zainteresowania wynieśli z domów rodzinnych, gdzie istniała tradycja barwienia jajek w wywarze z łusek cebuli. Aleksandra i Arkadiusz zbierają pisanki od 1996 roku, stale powiększając swoją kolekcję. w swoich zbiorach mają ponad 1000 okazów różnych twórców, z różnych stron świata. W roku 1999 zainteresowali się pisankami batikowymi, a pod wpływem dr etnografii Joanny Minksztym z Poznania sami zaczęli pisać woskiem. Początkowo opierali się na wzorach kurpiowskich, następnie lubelskich, opoczyńskich, rzeszowskich. Ich celem stało się jednak dążenie do tworzenia pisanek huculskich (wzornictwo kresowe).
Mając za wzór pisanki z przed stu lat znajdujące się w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu sami odkrywali technikę ich powstawania. Po kilku latach efektem tych dociekań stało się wykonanie kopii stuletnich pisanek huculskich, które obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
Jednocześnie zaczęli interesować się wzornictwem współczesnym i tworzyć własny styl w pisankarstwie. Wykonali pierwsze pisanki z żywotami świętych techniką batikową, a także tzw. pisanki richelieu z otworkami imitującymi rodzaj haftu. Wiele z tych wyjątkowych wzorów wzbogaca muzea w Europie (np. Muzeum w Gliwicach, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Poznaniu, Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Pisanki w Kołomyi, Muzeum Pisanki przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz ko¬lekcjach prywatnych w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Finlandii, Norwegii, Kanadzie, USA, Australii i Nowej Zelandii).
W 2004 roku przyjęto Aleksandrę i Arkadiusza Beliców w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Od kilku lat organizują w okresie wielkanocnym wiele pokazów pisankarskich w szkołach, muzeach, ośrodkach kultury i innych instytucjach, a także wśród przyjaciół i znajomych, podtrzymując polską tradycję. Poprzez łączenie swoich zainteresowań muzyką, fotografią i sztuką ludową starają się być ambasadorami polskiej kultury także za granicą.
Przejdź do treści