Aktualności

Rozbudowa

Nowa kultura w nowym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach”.

Dofinansowanie Gminy Kłomnice ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktury Domów Kultury pomogło osiągnąć zamierzony cel. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 314 577, 16 zł, z czego 600 000,00 zł stanowiło dofinasowanie z programu Ministerstwa. Całość inwestycji zaplanowana była na dwa lata tj. 2017-2018.

Głównym celem zadania było polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie lepszych warunków. Nowy obiekt powstał na bazie już istniejącego budynku. M.in. z jednej sali w dawnym GOKu, zostało stworzonych 5 pracowni tematycznych, o nazwach zaczynając od parteru multimedialna, plastyczna, muzyczna, na piętrze znajduje się sala widowiskowa z możliwością oddzielenia ruchomą ścianą na salę konferencyjna z dużym pasem okien z widokiem na południową stronę Kłomnic. Na parterze oraz piętrze zostały zagospodarowane miejsca, które wspominają dawną część GOKu. Foyer na parterze stało się „Galerią na korytarzu”, a przejście z klatki schodowej na salę widowiskową dostało nazwę „Retro Cafe” gdzie na jej ścianach znajdują się fotografie dawnego Ośrodka Kultury.

Dzięki rozbudowie dostaliśmy możliwość tworzenia całkowicie kultury na innym poziomie bardziej nowoczesnej razem z trendami oraz zapotrzebowaniem tworzymy nowe zajęcia, otwierają się nowe zespoły, które rozsławiają naszą gminę nie tylko na szczeblach ogólnopolskich, ale i również światowych. Możliwość tworzenia większych wydarzeń, koncertów, kameralnych wystaw, szkoleń. Z nową kulturą prowadzimy około 30 zróżnicowanych form zajęć. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach stał się lokalną wizytówką Gminy Kłomnice.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji jak przebiegała rozbudowa GOKu

Przejdź do treści