Aktualności

Powstanie publikacja o Kłomnickich Płomyczkach!

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn „Ćwierć wieku na scenie Zespołu Pieśni i Tańca Kłomnickie Płomyczki” – organizacja trasy koncertowej oraz wydanie
publikacji, który został złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 25 ooo zł. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych DRATWA

W ramach projektu planuje się wydać publikację zawierającą kompletną historię istnienia Zespołu, począwszy od roku 1994, a skończywszy na roku bieżącym. Książka ta zostanie zaprezentowana i
wypromowana podczas koncertu jubileuszowego w Kłomnicach 27 października br., będzie to początek jubileuszowego tourne.
Ponadto w ramach dotacji zorganizowana zostanie jubileuszowa trasa koncertowa na obszarze 6 gmin LGD . Ta część zadania będzie polegała na przygotowaniu koncertu i zaprezentowaniu przygotowanego programu we wszystkich 6 gminach LGD. W swojej miejscowości – Kłomnicach
zespół zaprezentuje się 27 października br., podczas jubileuszowego koncertu z okazji 25 lat działalności, natomiast w pozostałych gminach Dąbrowa Zielona, Miedźno, Kruszyna, Rędziny, Mykanów w miesiącach marzec-czerwiec.

Przejdź do treści