Aktualności

„Nasi” na XIV Dożynkach Powiatowych w Dąbrowie Zielonej

 

W dniu 8 września 2013 roku w Dąbrowie Zielonej odbyły się XIV Dożynki Powiatowe. W tym roku Gminę Kłomnice reprezentował Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny "Klepisko". Uroczystość  rozpoczęła się o godzinie 11:30 mszą świętą w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej. Podczas mszy św. .zostały poświęcone wieńce dożynkowe przywiezione przez reprezentantów Gmin powiatu częstochowskiego. Po zakończeniu ceremonii delegacje Gmin oraz zaproszeni goście udali się na plac dożynkowy gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas licznych występów artystycznych zaprezentował się także w 5 minutowym programie Zespół "Klepisko" z Kłomnic. Oprócz zespołów ludowych na scenie prezentowane były inne formy artystyczne. Główną atrakcją był koncert zespołu folkowego BURAKY .Ogłoszono też wyniki konkursu „Przodujący producent rolny” . Jednym  z laureatów konkursu został mieszkaniec naszej gminy Pan Sławomir Woldan z Kłomnic.  Piękna pogoda, która towarzyszyła całemu wydarzeniu, pozwalała na zwiedzanie stoisk producentów rolnych oraz wystawców rękodzieła artystycznego. Prezentowany przez zespół "Klepisko" wieniec dożynkowy, został zrobiony przez członkinie zespołu  panie: Mirosławę Urbanik, Halinę Zając oraz Annę Gonerę, stelaż pod wieniec wykonali panowie: Piotr Zając oraz Wiktor  Zając. Nad całością czuwała nestorka zespołu Pani Czesława Szymczyk. Wieniec gminny można na żywo obejrzeć w hollu Urzędu Gminy w Kłomnicach.

 

 

’’’’’’’’’’’’’’

Przejdź do treści