Aktualności

Konkurs na Najciekawszą Przydomową Dekorację

Uwaga Święto Pszczoły zbliża się wielkimi krokami.
Zapraszamy zatem do udziału w konkursie na najciekawszą, przydomową dekorację i uwaga, do wygrania 500 zł i ciekawe nagrody rzeczowe.

Konkurs na Najciekawszą Przydomową Dekorację

REGULAMIN KONKURSU

 

„NAJCIEKAWSZA DEKORACJA PRZYDOMOWA”

 

 • 1. Organizator

 

Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

 

 • 2. Cel konkursu
 • kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej,
 • rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową,
 • aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej.

 

 • 3. Kryteria oceny, jury.

Organizator powołuje komisje konkursową, która dokona oceny:

 • sposobu ekspozycji,
 • pomysłowości,
 • trwałości ozdoby,
 • wykorzystanie materiałów oraz nakładu pracy.

 

 • 4. Uczestnicy konkursu
 • udział w konkursie na dekorację Święta Pszczoły i Ziemniaka w Kłomnicach mogą wziąć mieszkańcy Gminy Kłomnice,
 • osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swoją pracę telefonicznie pod nr 34 333 68 30 lub mailowo biuro@gokklomnice.pl do 15 września,
 • prace będą oceniane 16 września 2022 r.
 • wyniki, wręczenie nagród rzeczowych oraz głównej nagrody pieniężnej w kwocie 500 zł odbędzie się podczas Święta Pszczoły w Zdrowej w dniu 17.09.2022 r. o godz. 16:35.

 

 • 5. Uczestnicy konkursu

Każdy uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem słomianej ozdoby i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:

 1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach,
 3. Częstochowska 96, e-mail: dw_iod@onet.pl
 4. Dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji wydarzenia, oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, dyplomów, statuetek oraz nagród dla Laureatów na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego – nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, którym odbył się Konkurs).
 6. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące Konkurs i organizatorów, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: Przez okres 25 lat w archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach -Wieczyście w Archiwum Państwowym
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przy czym wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 11. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
 12. Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

 

Przejdź do treści