Aktualności

Kłomnicki Klub Seniora

Informujemy, że od lutego 2022 rusza projekt „Kłomnicki Klub Seniora” w GOK w Kłomnice.

Gmina Kłomnice będąca beneficjentem razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłomnicach będący realizatorem projektu od lutego rozpoczynają działalność dla seniorów!

W ofercie seniorzy otrzymają szeroki wachlarz możliwości:

  • porady: prawne, psychologiczne, dietetyczne/lekarskie,
  • zajęcia ruchowe, np. gimnastyka,
  • działania edukacyjne,
  • wyjazdy rekreacyjno-kulturalne,
  • zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania,

Miejsce realizacji – Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

Godziny otwarcia Kłomnickiego Klubu Seniora: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Dofinansowanie: 596 930,12 zł

Wartość projektu: 641 860,35 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości miejsc wsparcia dla minimum 35 seniorów w tym 20 kobiet i 15 mężczyzn z terenu Gm. Kłomnice, zagrożonych ubóstwem oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości miejsc wsparcia dla 35 seniorów w tym 20 kobiet z terenu Gminy Kłomnice zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Klubu Seniora.

Przejdź do treści