Aktualności

Jest konkurs – jest zabawa

POLECAMY! 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Najlepsze prace z ubiegłorocznego, literackiego konkursu „Legendy Jury” czekają na ilustracje. Między innymi z tej właśnie przyczyny częstochowski ROK ogłosił III Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań”. Wybrane ilustracje zostaną nagrodzone, ale przede wszystkim opublikowane w wydawnictwie, pt. Legendy Jury 2.

Konkurs jest adresowany do młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i średnich oraz osób dorosłych. Format prac plastycznych A-4, technika dowolna, płaska.
Prace należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej jako JPG do 18 maja 2020 r. na adres e-mail: plastyka@rok.czestochowa.pl

Regulamin, karty zgłoszeń i legendy w załączeniu oraz na rok.czestochowa.pl


Przejdź do treści