Aktualności

Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach  jest Pani mgr inż. Dagmara Witczak.

Adres e-mail: dw_iod@onet.pl

Przejdź do treści