Polecamy

Gminny Ośrodek Kultury poleca…

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej ( dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ) oferujemy darmowe szkolenia dla młodych osób zamieszkujących powiat częstochowski:

  1. Kurs prawa jazdy kategorii C (190 godzin)
  2. Kurs prawa jazdy kategorii B z dodatkowym szkoleniem na handlowca (90 + 60 godzin)
  3. Kurs na sekretarkę (70 godzin)
  4. Kurs na opiekuna osoby starszej (100 godzin)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie trzy warunki:

– osoba w wieku 15-29 lat

– osoba legalnie nie pracująca i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy

– osoba formalnie nie ucząca się ( mogą to być tegoroczni abiturienci i absolwenci, również maturzyści )

Dla osób biorących udział w szkoleniach oferujemy:

– każda godzina szkolenia płatna ok 4,50 zł na rękę

– bezpłatne egzaminy

– większości osób płatne trzymiesięczne staże ( ok. 1000 zł na rękę )

– przez cały okres trwania projektu ( kwiecień – grudzień 2017 r ) bezpłatne porady doradców zawodowych

W związku z powyższym bardzo proszę o zamieszczenie powyższych informacji na Państwa stronie internetowej, wydrukowanie plakatu i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Państwa Urzędu, rozpropagowanie informacji wśród lokalnej społeczności oraz przekazanie formularza osobom zainteresowanym i odesłanie go na adres Biura Projektu : 42-200 Częstochowa ul. Jasnogórska 15 lok.11 tel. 502 392 892 bądź na adres e-mailowy: szkolenia@interakcje.edu.pl

 

Liczba miejsc ograniczona.