Pracownie

Pracownia literacka

Wiersze na konkurs  już wysłane!

Miło nam zakomunikować, że wiersze P. Anny Krok z Kłomnic są już wysłane na XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika do Ostrzeszowa. Żeby nie zapeszyć, nie publikujemy ich na razie. Jeśli będziemy znać werdykt to z przyjemnością powiadomimy wszystkich! Taka refleksja nasuwa mi się( być może  Państwu również) związana z tym, czy  łatwo  pisze się  wiersze, czy  współcześnie są one przydatne ?

Jeśli tak, mamy jeszcze ofertę, tyko do skorzystania specjalnie dla Was, bez względu na wiek. Ten temat podejmiemy na kolejnych zajęciach 27 maja o godzinie 15.00 Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy!

Dla zainteresowanych Regulamin Konkursu Poetyckiego czas wysłania wierszy do 31 marca.

    regulamin – tu kliknij

Sens spotkań literackich

Nasza pracownia literacka złożona z kilku osób: piszących wiersze, mających za sobą wydanie paru tomików, lub wyjątkowo zainteresowanych beletrystyką i to nowościami. Ale najważniejsza spraw, to  móc spotkać się, porozmawiać, poczytać, uśmiechnąć i zastanowić, np. nad tym –  czy wezmę udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie? Jesteśmy kategorią ludzi dojrzałych. Spojrzeć prawdzie w oczy, albo do czego się odnosimy w swych spotkaniach?!

Cytaty:

Próbuję przekonać, że ma sens istnienie prawideł pisania, schematów, stylistycznych chwytów – ale one nie są „prawami prozy, poezji” – bo często czujemy konieczność złamania pewnych prawideł i schematów. Czytelnik jest ostateczną instancją, a rynek literacki nieubłaganą rzeczywistością, systemem odniesienia. Wychodzę z założenia, że uczestników nie trzeba wprowadzać w sytuację twórczego i odpowiedzialnego uczestnictwa w kulturze ani przekonywać, że pisarz musi być nie tylko człowiekiem oczytanym, wrażliwym na style i tendencje literackie, nie tylko czytelnikiem twórczym i krytycznym, ale kimś, kto ufa przemieniającej mocy słowa, poszukuje ekspresji słownej dla swojego zamiaru świata.

Piotr Wojciechowski, prozaik, scenarzysta i reżyser filmowy,

Spotykamy się raz w miesiącu, w sobotę o godzinie 15.00