Nasze działania
Działania GOK Kłomnice

Działania GOK Kłomnice

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłomnicach z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych!!!

Kłomnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku to projekt adresowany do mieszkańców Gminy Kłomnice w wieku powyżej 60 lat. W ramach zadania zostanie zorganizowany cykl wykładów poświęconych zdrowiu, bezpieczeństwu, prawom seniora, kulturze i historii. Uzupełnieniem oferty Uniwersytetu będą praktyczne warsztaty komputerowe realizowane w formie kursu, warsztaty rękodzieła, zajęcia folklorystyczne i nordic walking, wynikające z zainteresowań seniorów. Nie zabraknie również oferty krajoznawczej polegającej na organizacji 4 wycieczek.
Ponad to dla uczestników projektu uruchomione zostaną zajęcia ruchowe z zakresu tańca oraz jogi. Dodatkowo powstanie strona internetowa promująca projekt i działania Uniwersytetu oraz wydana publikacja ze spektaklami obrzędowymi pani Janiny Gołdy.
Kłomnicki UTW rozpocznie swoją działalność od kwietnia 2017 roku, a zaplanowane w ramach projektu działania będą trwać do końca tego roku. Wartość dofinansowania projektu ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to 80 tys. zł. Realizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Kłomnice.