Aktualności

Sukces „Gruszy” z Rzerzęczyc

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach oraz Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru zaprosili Zespół Obrzędowy „Grusza” na XIX Konkursowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Kalendarz Obrzędowy”, który odbył się w dniu 25 października 2014 r. Jedną z form zwrócenia uwagi na wychowawczą rolę kultywowania tradycji było zainicjowanie organizacji corocznego konkursowego przeglądu zespołów regionalnych pod nazwą „KALENDARZ OBRZĘDOWY” .Jest to impreza adresowana do wszystkich zespołów regionalnych działających przy powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach i kołach gospodyń wiejskich. Zespoły zobowiązane są do prezentacji 30 minutowego opracowanego scenicznie obrzędu lub zwyczaju jednak regulamin narzuca konieczność formy autentycznej. Musi to być obrzęd kultywowany w danym regionie do czasów obecnych, natomiast w wypadku prezentacji obrzędu już zaniechanego koniecznym jest przedstawienie jury danych personalnych osoby przekazującej formę, treść i sposób kultywowania danego obrzędu. W konkursie promowane są zespoły wielopokoleniowe, gdzie starsi jako żywi nosiciele dawnych tradycji przekazują je w trakcie wspólnej pracy bezpośrednio dzieciom i młodzieży. Konkursowy przegląd zespołów regionalnych „KALENDARZ OBRZĘDOWY” został wpisany do kalendarza kulturalnego województwa śląskiego i ogólnopolskiego kalendarza imprez kulturalnych. Zespół „Grusza” z Rzezęczyc ani jednej edycji Przeglądu nie opuścił. W tym roku wystąpiło 11 zespołów obrzędowych. Zespół „Grusza’ otrzymał IV miejsce i nagrodę pieniężną. Prezentował na śląskiej scenie obrzęd pt. „Strojenie krzyża w maju” według Janiny Gołdy. Wkrótce obchodzić będą Jubileusz 20-lecia działalności. Życzymy im zdrowia i samych jeszcze większych sukcesów oraz uznania społeczeństwa.

RenataKrawiec