Aktualności

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek złożony przez Gminę Kłomnice do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach został rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie z MKiDN to kwota łącznie 600 000 złotych, natomiast pozostały koszt inwestycji ok. 2 mln złotych ponosi Gmina Kłomnice.

Dziękujemy Pani Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej za wsparcie realizacji wspólnego zadania.