Aktualności

Grusza w Szopienicach!

        Zespół Obrzędowy „Grusza” wziął udział w dniu 28 października w XII Konkursowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Kalendarz Obrzędowy” w Katowicach-Szopienicach. Przegląd kultywuje, tradycje i obyczaje oraz ukazuje piękno regionalnego stroju.

Nasz zespół otrzymał II miejsce oraz został uhonorowany nagrodą pieniężną. Tytuł obrzędu według scenariusza Janiny Gołdy: „Zmiana tajemnic różańcowych”. Gratulujemy!